Informacije za kandidate za zaposlitev

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Kandidatov za zaposlitev oziroma delo v Sportini Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

 

Spoštovani kandidati,

svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.

Kadar se boste prijavili v odziv na objavo prostega delovnega mesta, vas bomo prosili za posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

  • Osnovni podatki (ime, priimek, datum rojstva).
  • Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča).
  • Podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah (življenjepis/CV).

Prosta delovna mesta objavljamo na naši spletni strani, zato boste prijavo nanje oddali prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti.

Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore, lahko tudi dodatne preizkuse veščin in znanja. Odvisno od zahtev delovnega mesta boste, kadar so osebnostne lastnosti pomembne ali celo odločilne za opravljanje določenih nalog (npr. komunikativnost, sposobnost za delo v skupini, vodstvene sposobnosti), nekateri kandidati napoteni na psihometrično testiranje pri našem za to usposobljenem pogodbenem partnerju.

Po opravljeni izbiri bomo osebne podatke neizbranih kandidatov, ki nam boste dovolili hraniti posredovano prijavo in v razpisnem postopku dodatno pridobljene osebne podatke, vodili v zbirki kandidatov za delo ali zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., za namen morebitnega kasnejšega povabila k delu ali zaposlitvi v Sportini Bled, d. o. o. Če nam boste dovolili, bomo zaradi lažjega iskanja primernega dela oziroma zaposlitve vaše osebne podatke obdelali tudi za ocenjevanja nekaterih osebnih vidikov, interesov, zanimanj in veščin z namenom predvidevanja vaše delovne uspešnosti, talentov in preferenc ipd. Zaradi izvajanja skupne politike zaposlovanja na ravni Sportine Group vas bomo prosili, da dovolite dostop do svojih osebnih podatkov v zbirki tudi Sportini Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Osebne podatke kandidatov, ki bodo dovolili obdelavo tudi po končanem izbirnem postopku, bomo hranili še največ leto dni po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto.

Če se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas, in nam posredovali svoje osebne podatke, bodisi z uporabo spletnega obrazca, elektronske pošte bodisi po običajni pošti, ne da bi se odzvali na objavo prostega delovnega mesta, se vam bomo za poslano ponudbo zahvalili in vas povabili k podaji privolitve k vnosu posredovanih osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev oziroma delo v Sportini Bled, d. o. o.; k privolitvi k hrambi vaših podatkov za namen morebitnega kasnejšega povabila k delu ali zaposlitvi v Sportini Bled, d. o. o., oziroma k privolitvi v obdelavo posredovanih osebnih podatkov tudi za ocenjevanja nekaterih osebnih vidikov, interesov, zanimanj in veščin z namenom predvidevanja vaše delovne uspešnosti, talentov in preferenc ipd. V primeru vaše privolitve bomo posredovane osebne podatke v zbirki kandidatov za delo oziroma zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., hranili še največ leto dni po prejemu vaše ponudbe.

Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za delo oziroma zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., lahko dostopajo pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce) in naši pogodbeni partnerji (obdelovalci osebnih podatkov), ponudniki spletnih orodij in aplikacij za podporo avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v zbirki. Sportina Bled, d. o. o., obdelovalce izbira s potrebno skrbnostjo, saj je zasebnost tako kandidatov, ki nam zaupajo, kot tudi sicer naših strank za nas zelo pomembna in ključna za medsebojno zaupanje.

Kandidati, ki so podali soglasja za uvrstitev v zbirko in/ali ocenjevanje določenih vidikov za namen lažjega iskanja primerne zaposlitve oziroma dela, lahko dano privolitev med enoletno hrambo kadarkoli prekličejo, tako da svojo voljo pisno izrazijo po e-pošti na naslov: zaposlitev@sportina.si ali pisno na naslov sedeža Sportine Bled, d. o. o.

Več o obdelavi osebnih podatkov v Sportini Bled, d. o. o., o načinu uveljavljanja pravic, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov idr. lahko preberete v informacijah za posameznike Sportine Bled, d. o. o., na spletni strani: http://sportina.group/home/informacije-za-posameznike.

 

Poglavje A

Če v razpisnem postopku ne bom izbran, želim, da se moji osebni podatki, ki sem jih posredoval s prijavo na objavljeno prosto delovno mesto, in osebni podatki, ki so bili pridobljeni v izbirnem postopku, vnesejo v zbirko kandidatov za delo oziroma zaposlitev pri Sportini Bled, d. o. o., za namen morebitnega kasnejšega obveščanja o možnosti zaposlitve, vabljenja na razgovore, preizkuse znanja ipd.

Poglavje B

Strinjam se, da Sportina Bled, d. o. o., obdela moje osebne podatke v zbirki kandidatov za delo in zaposlitev pri Sportini Bled, d. o. o., tudi z ocenjevanjem nekaterih osebnih vidikov z namenom predvidevanja moje delovne uspešnosti, talentov, preferenc ipd., vse za namen iskanja meni primernega dela oziroma delovnega mesta.

Sportina Bled, d. o. o., bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj za lastne kadrovske potrebe, do vaše zaposlitve oziroma sklenitve druge pogodbe o delu, vendar najdlje eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto.

Dano privolitev lahko med enoletno hrambo kadarkoli prekličete, tako da svojo voljo pisno izrazite po e-pošti na naslov: zaposlitev@sportina.si ali pisno na naslov sedeža Sportine Bled, d. o. o.