Informacije za kandidate za zapošljavanje

Informacije o obradi osobnih podataka

kandidata za zapošljavanje odnosno rad u Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Poštovani kandidati!

Svoje osobne podatke povjerit ćete nam kada se budete prijavljivali na objavljeno slobodno radno mjesto ili, ako ste izvan otvorenih postupaka za zapošljavanje, kada nam se budete samoinicijativno predstavili za rad kod nas u budućnosti.

Kada se budete prijavili na objavljeno slobodno radno mjesto, od Vas će se tražiti da dostavite sljedeće osobne podatke:

  • Osnovni podaci (ime, prezime, datum rođenja).
  • Kontaktni podaci (adresa elektroničke pošte, telefon, adresa prebivališta).
  • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu (životopis/CV).

Slobodna radna mjesta objavljujemo na našoj internetskoj stranici, stoga ćete svoju prijavu podnijeti putem mrežnog obrasca ili putem e-pošte.

Nakon primitka Vaše prijave na objavljeno radno mjesto, bit će izvršeno ispitivanje ispunjavanja natječajnih uvjeta i izbor najprikladnijih kandidata koji će se pozvati na osobne razgovore, kao i dodatne testove vještina i znanja. Ovisno o zahtjevima radnog mjesta, u slučajevima kada su osobine ličnosti važne ili čak odlučujuće za obavljanje određenih zadataka (npr. komunikativnost, sposobnost rada u grupi, vještine upravljanja), neki kandidati će biti upućeni na psihometrijski test kod našeg kvalificiranog ugovornog partnera.

Nakon provedenog odabira, osobne podatke onih neuspješnih kandidata koji nam dopuste da zadržimo proslijeđenu prijavu i u natječajnom postupku dodatno dobivene osobne podatke vodit ćemo u bazi podataka kandidata za rad ili zapošljavanje u Sportina d.o.o. u svrhu eventualnog kasnijeg poziva za rad ili zapošljavanje u Sportina d.o.o. Ako nam dopustite, zbog lakšeg traženja primjerenog posla odnosno zaposlenja, Vaše osobne podatke obradit ćemo također za procjenjivanje nekih osobnih aspekata, interesa, sposobnosti i vještina kako bismo predvidjeli Vašu radnu uspješnost, talente i preferencije itd. Kako bismo provodili zajedničku politiku zapošljavanja na razini Sportina Group, tražit ćemo da dopustite pristup Vašim osobnim podacima i u zbirci Sportina Bled d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Osobni podaci kandidata koji će omogućiti obradu i nakon završetka postupka odabira, čuvat će se najduže godinu dana nakon završetka odabira kandidata za objavljeno radno mjesto.

U slučaju da nam se predstavite samoinicijativno sa željom za budućim radom kod nas i dostavite nam svoje osobne podatke, bilo putem mrežnog obrasca, elektroničke pošte ili redovnom poštom bez odaziva na objavu slobodnog radnog mjesta, zahvalit ćemo Vam na poslanoj ponudi i pozvati Vas na davanje suglasnosti za unos proslijeđenih osobnih podataka u bazu podataka kandidata za zapošljavanje odnosno rad u Sportina d.o.o.; uz pristanak na čuvanje Vaših podataka u svrhu eventualnog kasnijeg poziva za rad ili zapošljavanje u Sportina d.o.o. odnosno uz suglasnost za obradu dostavljenih osobnih podataka također za procjenu određenih osobnih aspekata, interesa, sposobnosti i vještina kako bismo predvidjeli Vašu radnu uspješnost, talente i preferencije itd. Kako bismo provodili zajedničku politiku zapošljavanja na razini Sportina Group, tražit ćemo da dopustite pristup Vašim osobnim podacima i u zbirci Sportina Bled d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce. U slučaju Vaše suglasnosti, dostavljene osobne podatke u bazi podataka kandidata za rad ili zapošljavanje u Sportina Bled d.o.o. čuvat ćemo najduže godinu dana od primitka Vaše ponude. 

Do osobnih podataka u bazi podataka kandidata za rad odnosno zapošljavanje u Sportina d.o.o. mogu pristupiti ovlašteni zaposlenici kod upravitelja (Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb) i naši ugovorni partneri (obrađivači osobnih podataka), ponuditelji internetskih alata i aplikacija za podršku automatiziranoj obradi osobnih podataka u zbirci. Sportina d.o.o. izvršitelje obrade odabire s dužnom pažnjom jer je privatnost, kako kandidata koji nam se povjere, tako i naših stranaka, vrlo važna za nas i ključna za izgradnju uzajamnog povjerenja.

Kandidati koji su dali suglasnost za uključivanje u bazu podataka i/ili procjenu određenih aspekata u svrhu olakšavanja traženja odgovarajućeg zaposlenja odnosno rada, mogu u bilo kojem trenutku otkazati danu suglasnost u periodu jednogodišnjeg čuvanja tako da svoj zahtjev izraze u pisanom obliku putem e-pošte na adresu: LjudskiResursi@sportina.hr ili u pisanom obliku na adresu sjedišta Sportina d.o.o.

Više o obradi osobnih podataka u Sportina d.o.o., o načinu ostvarivanja prava, ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka itd., možete pročitati u informacijama za pojedince Sportina d.o.o. na mrežnoj stranici: http://sportina.group/hr/home/informacije-za-pojedine-osobe.