Informacije za kandidate za zaposlitev

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Kandidatov za zaposlitev oziroma delo v Sportini Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Spoštovani kandidati,

svoje osebne podatke nam zaupate ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto ali ob prijavi naravnost v bazo kandidatov, ko boste pokazali željo za delo pri nas.

Kadar se boste prijavili na objavo prostega delovnega mesta, vas bomo prosili za posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

  • Osnovni podatki (ime, priimek, datum rojstva).
  • Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča).
  • Podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah (življenjepis/CV).

 

Prosta delovna mesta objavljamo na naši spletni strani, zato prijavo nanje oddate prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti.

Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo pregledali ali izpolnjujete  razpisne pogoje in naredili izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore, lahko tudi dodatne preizkuse veščin in znanja. Kadar so osebnostne lastnosti pomembne ali celo odločilne za opravljanje določenih nalog delovnega mesta (npr. komunikativnost, sposobnost za delo v skupini, vodstvene sposobnosti), boste nekateri kandidati napoteni na psihometrično testiranje pri našem za to usposobljenem pogodbenem partnerju.

 

Osebne podatke neizbranih kandidatov, ki nam boste dovolili hraniti posredovano prijavo in dodatno pridobljene osebne podatke iz razpisnega postopka, bomo po opravljeni izbiri vodili v zbirki kandidatov za delo ali zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., za namen morebitnega kasnejšega povabila k delu ali zaposlitvi v Sportini Bled, d. o. o. Če nam boste dovolili, bomo zaradi lažjega iskanja primernega dela oziroma zaposlitve vaše osebne podatke obdelali tudi za ocenjevanja nekaterih osebnih vidikov, interesov, zanimanj in veščin z namenom predvidevanja vaše delovne uspešnosti, talentov in preferenc ipd.

Če se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas, in nam  z uporabo spletnega obrazca posredovali svoje osebne podatke, vas bomo povabili k podaji privolitve k vnosu posredovanih osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev oziroma delo v Sportini Bled, d. o. o.; k privolitvi k hrambi vaših podatkov za namen morebitnega kasnejšega povabila k delu ali zaposlitvi v Sportini Bled, d. o. o., oziroma k privolitvi v obdelavo posredovanih osebnih podatkov tudi za ocenjevanja nekaterih osebnih vidikov, interesov, zanimanj in veščin z namenom predvidevanja vaše delovne uspešnosti, talentov in preferenc ipd. V primeru vaše privolitve bomo posredovane osebne podatke v zbirki kandidatov za delo oziroma zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., hranili še največ leto dni po prejemu vaše ponudbe.

Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za delo oziroma zaposlitev v Sportini Bled, d. o. o., lahko dostopajo pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce) in pooblaščene osebe v kadrovskem oddelku vseh hčerinskih podjetij v državah skupine Sportina Group ter naši pogodbeni partnerji (obdelovalci osebnih podatkov), ponudniki spletnih orodij in aplikacij za podporo avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v zbirki. Sportina Bled, d. o. o., obdelovalce izbira s potrebno skrbnostjo, saj je zasebnost tako kandidatov kot tudi naših strank, ki nam zaupajo, za nas zelo pomembna in ključna za medsebojno zaupanje.

Zaradi izvajanja skupne politike zaposlovanja na ravni Sportine Group vas bomo prosili, da dovolite dostop do svojih osebnih podatkov v zbirki tudi Sportini Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ter pooblaščenim osebam v kadrovskih oddelkih vseh hčerinskih podjetij v državah skupine Sportina Group. Osebne podatke kandidatov, ki bodo dovolili obdelavo tudi po končanem izbirnem postopku, bomo hranili še največ leto dni po prijavi na objavljeno delovno mesto.

Kandidati, ki so podali soglasja za uvrstitev v zbirko in/ali ocenjevanje določenih vidikov za namen lažjega iskanja primerne zaposlitve oziroma dela, lahko dano privolitev med enoletno hrambo kadarkoli prekličejo, tako da svojo voljo pisno izrazijo po e-pošti na naslov: kadrovskaSI@sportina.si ali pisno na naslov sedeža Sportine Bled, d. o. o.

Več o obdelavi osebnih podatkov v Sportini Bled, d. o. o., o načinu uveljavljanja pravic, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov idr. lahko preberete v informacijah za posameznike Sportine Bled, d. o. o., na spletni strani: http://sportina.group/home/informacije-za-posameznike.