INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA ZA ISPITANIKE

U SPORTINA D.O.O.

I. PREDSTAVLJANJE VODITELJA OBRADE

Sportina, vanjska i unutarnja trgovina na veliko i malo, posredovanje, zastupanje, posredovanje i organizacija Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb, osnovana 14.3.1990. je trgovačko poduzeće s približno 300 trgovina. Našim se kupcima želimo približiti stvaranjem ponude za savršen životni stil pomoću kolekcija modnih brandova, kao i ugostiteljstva i turizma. Predani smo i poštivanju privatnosti naših klijenata, kao i zaštite njihovih osobnih podataka. Poslovanje u današnje vrijeme je neizbježno povezano i s obradom osobnih podataka. Pozvat ćemo vas u naše klubove vjernosti kako bismo vam još više približili našu ponudu, učinili ju dostupnijom te, ukoliko nam budete dozvolili, također više prilagođenu vašim potrebama i interesima. Organizirat ćemo nagradne igre, podijeliti različite kupone za popuste i druge pogodnosti. Pritom ćemo s prikupljenim osobnim podacima postupati prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti ispitanika pri obradi osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/ES (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i nacionalnih propisa koji uređuju to područje.

II. VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ODNOSNO ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Sportina d.o.o. je pouzdan voditelj obrade osobnih podataka. Razumijemo privatnost te ju poštujemo. 

III. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

INFO HOUSE d.o.o., Andrije Hebranga 27, 10000 Zagreb, info@dataprotection-officer.hr, +385 1 562 4392, uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom i četvrtkom od 10.00 do 12.00 sati. 

Ispitanici, na koje se odnose osobni podaci, mogu s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka sami stupiti u kontakt glede svih pitanja, povezanih s obradom njihovih osobnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava na temelju važećih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

IV. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNE OSNOVE

a) Sportina d.o.o. osobne podatke stranaka obrađuje u okviru i u svrhu provedbe ugovora o kupnji roba i usluga, također u svrhu sklapanja ugovora, u fazi pregovaranja, nakon primitka ponude ispitanika (6/I članak točka b Opće uredbe). U slučaju reklamacije robe, koja je ostvarena u skladu s pravima potrošača, stranka je dužna podnijeti račun koji iskazuje kupovinu, svoje osobno ime i kontaktne podatke, adresu i adresu e-pošte. Podaci će se koristiti u svrhu odlučivanja o prijavljenim pogreškama na robi, odnosno zamjeni inače besprijekorne robe, kada ju voditelj obrade dopušta.

Ako Sportina d.o.o. na zahtjev kupca rezervira određenu robu, pohrani ju ili naruči za kupca, u tu se svrhu obrađuju podaci o osobnom imenu kupca, njegovoj adresi, e-adresi i broju mobilnog telefona – u svrhu informiranja o prispjeloj robi i kasnijeg sklapanja ugovora (kupnje).

Na temelju ugovora Sportina d.o.o. obrađuje i osobne podatke članova svojih klubova vjernosti; Sportina Group i XYZ. Podaci, koji su prikupljeni u svrhu ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu te se u nastavku u tu svrhu i obrađuju, precizno su definirani u Općim uvjetima kluba vjernosti Sportina Group i Općih uvjeta kluba vjernosti XYZ.

Na temelju ugovora Sportina d.o.o. obrađuje i osobne podatke zaposlenika, koji su potrebni za sklapanje i provedbu prava i obveza iz radnog odnosa i osobnih podataka drugih suradnika koji su ispitanici (i na tržištu ne obavljaju gospodarsku djelatnost), u mjeri u kojoj je to određeno Zakonom o tržištu rada odnosno Zakonom o radnim odnosima.

b) Sportina d.o.o. obrađuje osobne podatke ispitanika i na temelju zakonske pravne osnove 6/I članak točka c Opće uredbe) i na temelju ostalih međunarodnih ugovora, EU propisa te nacionalnih zakona koji od Sportine d.o.o. zahtijevaju da u određenim slučajevima proslijedi osobne podatke ispitanika državnim tijelima (kao što su Porezna uprava, različite inspekcije, sudovi i sl.) i drugim voditeljima obrade u svrhu ispunjavanja svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti.

c) Sportina d.o.o. na temelju zakonitog interesa (6/I članak točka f Opće uredbe) obrađuje osobne podatke u svrhu smanjenja rizika od upada na njenu web stranicu (osiguravanje informacijske sigurnosti, smanjivanje rizika od neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podacima i informacijskom sustavu Sportine d.o.o.). U vezi s pristupom web mjestu, Sportina d.o.o. na poslužitelju prati podatke koji bi se mogli koristiti za identifikaciju (IP-adresa računala, datum i vrijeme te posjećene stranice). Osim svrhe smanjenja rizika od upada i neovlaštenih pristupa, ti podaci mogu se koristiti u analitičke i statističke svrhe. Na temelju prevladavajućeg zakonitog interesa Sportina d.o.o. obrađuje legalno prikupljene osobne podatke u svrhu različitih analiza i statistika, potrebnih za provjeru pravilnosti poslovnih odluka i planiranja novih.

d) U određenim slučajevima Sportina d.o.o. traži od svojih stranki i drugih ispitanika (uključujući kandidate za posao) pristanak (6/I članak točka a Opće uredbe) za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu oblikovanja i prosljeđivanja njihovih interesa, zanimanja, mogućnosti i slično prilagođenih ponuda roba, usluga, uključujući i radna mjesta. Vrste osobnih podataka, koje se obrađuju o ispitaniku, precizno su nabrojane u pozivu na davanje pristanka te se razlikuju glede na kategorije ispitanika (stranke, članovi klubova vjernosti, kandidati za zaposlenje). Sportina d.o.o. također od svojih stranki i drugih ispitanika (posjetitelja njenih web stranica) traži pristanak za obradu osobnih podataka u svrhu slanja obavijesti o novostima u svojem prodajnom programu, prodajnom programu u okviru Sportina Group, o različitim događajima, kao i suglasnosti u svrhu slanja obavijesti o prodajnom programu poslovnih partnera Sportine d.o.o. U tim slučajevima, obrada osobnih podataka odvija se u okviru ispitanikove izjave dozvoljenog opsega osobnih podataka, svrhe i dogovorenih kanala informiranja, sve do opoziva.

Ako je stranka mlađa od 16 godina, pristanak u njeno ime, kada se radi o uslugama informacijskog društva, daju njezini roditelji ali skrbnici.

e) Obrada osobnih podataka posjetitelja web stranice Sportine d.o.o. počiva na njihovom pristanku, osim u dijelu obrade osobnih podataka koji je nužan kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje web stranice (npr. prijava, proces kupnje, ...). Obrada osobnih podataka s kolačićima, koja se odvija na temelju pristanka, detaljno je opisana na poveznici: http://sportina.group/xyz/piškotki.

f) Na svojim web stranicama Sportina d.o.o. koristi i alate za marketinšku automatizaciju, kao što je SharpSpring. SharpSpring je 05.05.2018. priznat kao sukladan zahtjevima EU propisa na području zaštite osobnih podataka na temelju dogovora EU – SAD “Štit privatnosti (Privacy Shield). Alat je namijenjen boljem poznavanju interesa i preferencija posjetitelja web stranice, Sportina d.o.o. može u vezi s aktivnostima, povezanima s marketingom, ponuditi sažet ID korisnika društvenim mrežama, kojima upravljaju treće strane, ili drugim ponuditeljima web aplikacija (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ili Google), gdje se taj podatak zatim uspoređuje s podacima društvenih mreža ili vlastitim bazama podatka web ponuditelja, kako bi vam se prikazale primjerenije informacije.

V. KORISNICI OSOBNIH PODATAKA I MOGUĆI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE DRŽAVE

Osim Sportine d.o.o. osobne podatke u njeno ime i za njen račun obrađuju i njeni izvršitelji obrade, obično su to ponuditelji informacijske podrške pri obradi osobnih podataka, agencije za web oglašavanje ili drugačiju provedbu izravnog marketinga, te izvođači usluga poslovne analitike.

Osobni podaci stranaka ne iznose se u treće države, uz izuzetak osobnih podataka koji su obrađeni alatom za marketinšku automatizaciju SharpSpring. U tom slučaju se iznose izvan područja EU odnosno Europskog gospodarskog prostora, pri čemu se uvijek poštuju propisane zaštitne mjere, u slučaju iznošenja u SAD, dogovor između EU i SAD-a »Štit privatnosti«.

 

VI. PRAVA ISPITANIKA

S pisanim zahtjevom poslanim na adresu: Sportina d.o.o, Remetinečka cesta 139, Zagreb ili DPOHR@sportina.hr ispitanik može zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje odnosno ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu podataka koji se obrađuju u vezi s njim te zahtijevati prijenos podataka.

Ispitanik može dati pristanak za obradu osobnih podataka bilo kada trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično otkazati pisanim zahtjevom, poslanim na adresu: Sportina d.o.o, Remetinečka cesta 139, Zagreb ili DPOHR@sportina.hr , odnosno može upravljati s danim pristancima na web stranicama:. http://www.sportina-club.com/hr . Otkaz pristanka ne utječe na zakonitost obrade, koja se na temelju pristanka provodila do njenog opoziva.

 

Ispitanik ima pravo uložiti žalbu kod Informacijskog povjerenika,ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili na drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

VII. ROKOVI ZA ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Sportina d.o.o. će obrađivati osobne podatke u opsegu koji je potreban za ostvarivanje svrhe obrade i dok to bude potrebno za postizanje postavljenog cilja.

Osobne podatke tako obrađuje do ispunjenja svrhe odnosno u okviru rokova zastarijevanja za obveze koje bi mogle proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka, posebice kada je obrada osobnih podataka potrebna u okviru sklapanja odnosno provedbe ugovora, osim u slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom. U potonjim slučajevima Sportina d.o.o. podatke čuva u skladu sa zakonskom odredbom.

Datum: 23. svibanj 2018.

infohouse_logo