SPORTINA CLUB

OPĆA PRAVILA ČLANSTVA U KLUBU LOJALNOSTI SPORTINA GROUP

1. OPĆENITO

Ova opća pravila reguliraju članstvo i pogodnosti za članove kluba lojalnosti Sportina Group.

Izrazi koji se koriste u ovim općim uvjetima poslovanja imaju sljedeća značenja:

Član - osoba koja je prihvatila opće uvjete i dobila karticu pogodnosti Sportina Group.

Društva u Sportina Group - tvrtke u grupi Sportina Group, kod kojih imatelj kartice može koristiti karticu i pogodnosti kluba Sportina Group. 

u Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled, d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce,

u Hrvatskoj:
Sportina, d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb

u Srbiji:
Sportina, d.o.o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd
Tom Tailor, d.o.o., Omladinskih brigada 102, Beograd

u Bosni i Hercegovini:
Ab-line, d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo
Tom Tailor, d.o.o., Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo
NGA, d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo

u Crnoj Gori:
Sportina, d.o.o., Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica

u Bugarskoj:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija

na Kosovu:
Sportina@albi Zona e re industriale Veternik, Priština

2. ČLANSTVO U KLUBU

Član kluba Sportina Group može postati bilo koja fizička osoba starija od 15 godina koja prihvati ove opće uvjete, tako da na jednom od prodajnih mjesta koja su uključena u klub Sportina Group ili na portalu www.sportina-club.com ispuni izjavu o pristupanju i time izrazi volju za učlanjenje. 

Učlanjenje je dobrovoljno, a član može bilo kada, u skladu s ovim Općim uvjetima, istupiti iz kluba.

3. KARTICA POGODNOSTI

S učlanjenjem član prima karticu pogodnosti Sportina Group i postaje njezin imatelj.

Svaki član može dobiti samo jednu karticu pogodnosti kluba Sportina Group.

Kartica pogodnosti kluba lojalnosti Sportina Group nije prenosiva i može ju koristiti samo njezin imatelj.

Kartica pogodnosti kluba lojalnosti Sportina Group je kartica lojalnosti koja njihovim nositeljima omogućuje dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupnje u odabranim poslovnicama Sportina Group u svim državama, u kojima djeluje klub lojalnosti Sportina Group, kako je navedeno u članku 1. ovih Općih uvjeta.

Popis odabranih poslovnica Sportina Group u kojima imatelj može iskoristiti pogodnosti s karticom pogodnosti Sportina Group, objavljen je na internetskoj stranici www.sportina-club.com i na prodajnim mjestima gdje imatelj može iskoristiti pogodnosti putem kartice kluba lojalnosti Sportina Group.

Prilikom korištenja pogodnosti od kupnje, tvrtka u Sportina Group odnosno prodavači na prodajnom mjestu gdje imatelj kartice pogodnosti obavlja kupnju, mogu zahtijevati osobni dokument za identificiranje imatelja kartice pogodnosti Sportina Group. Ako imatelj odbije potvrditi identitet s osobnom iskaznicom, može mu se zbog sumnje u opravdanost korištenja kartice pogodnosti na prodajnom mjestu uskratiti mogućnost korištenja pogodnosti i ubrajanje kupnje u iznos za određivanje bonitetnog razreda.

4. IZDAVATELJ KARTICE

Izdavatelj i vlasnik kartice pogodnosti Sportina Group je Sportina, d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb.
 

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj, Sportina d.o.o., u smislu propisa u području zaštite osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ; u nastavku: Opća uredba i nacionalni propisi izdani na njezinom temelju primjenjuju se za administratora osobnih podataka članova, imatelja kartice.

Privatnost svojih članova i zaštitu njihovih osobnih podataka administrator smatra značajnim poslom.  Osobne podatke članova obrađivat će u skladu s propisima i za to vrijeme također osiguravati odgovarajuće mjere za sigurnost osobnih podataka, sve u svrhu  sprječavanja neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka članova.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka članova je njihov pristup tim općim uvjetima, kao što je opisano u članku 2. U smislu Opće uredbe radi se o pravnoj osnovi prema članku 6/I točki b).

U svrhu ostvarivanja prava i obveza članstva u klubu lojalnosti Sportina Group, administrator obrađuje sljedeće osobne podatke članova:

  • identifikacijski podaci: osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, spol,
  • podatke o kupnji s članskom karticom, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja, prodavaonica, prodavač, oznaka blagajne,
  • podatke o kupljenim proizvodima, kao što su vrsta proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda i
  • podatke o utvrđenim pogodnostima, kao što su datum i vrijednost kupnje, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, prodavaonica, prodavač, oznaka blagajne.

Na temelju obrade navedenih podataka član ima pravo na pogodnosti, a administrator ih obrađuje i za analize i statistike namijenjene njegovim unutarnjim poslovnim procesima, posebno analizi uspješnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga. Takvu obradu osobnih podataka članova administrator temelji na prevladavajućem zakonskom interesu u skladu s 6/I, točkom f) Opće uredbe.

Analizu kupovnih navika pojedinog člana koja je namijenjena izravnoj ciljanoj prodaji s prilagođenim ponudama za članove i uključuje također sljedeće vrste osobnih podataka: omiljena trgovina (s obzirom na ostvareni promet), najposjećenija trgovina, najomiljenija robna marka (s obzirom na ostvareni promet), najčešće kupljena robna marka, datum posljednje kupnje i posljednja trgovina u kojoj je član kupio robnu marku, koliko puta prosječno član kupuje od tvrtki Sportina Group (u prethodnoj godini), koliki je prosječni MD odnosno  indikator da li je član ljubitelj akcija ili više kupuje u redovitoj prodaji, najuspješniji komercijalni kanal (na koji od njih se odaziva), promet ove godine, promet prošle godine, datum prijave, raspršenost kupovine (u koliko različitih poslovnica član kupuje), administrator temelji na općim uvjetima osobnog pristanka pojedinca člana. 

U skladu s uvjetima iz članka 28. Općih uredbi, osobni podaci članova prosljeđuju se izvršitelju obrade koji administratoru pruža informacijsku podršku pri njihovoj obradi. Administrator odabire svoje izvršitelje obrade s dužnom pažnjom i na njihovu želju da dio povjerenih zadataka prepuste svojim ugovornim partnerima (u pod-obradu) zahtijeva da prije toga dobiju njegovu pisanu suglasnost za njihov angažman. 

Prava člana koja se odnose na obradu njegovih osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prijenosa podataka i druga prava povezana s pravnom osnovom iz članka 6/I, točke b) Opće uredbe) primjenjuju se kod adminstratora tako da na njih naslove pisani zahtjev s određenim sadržajem, i to poštom na adresu: Sportina, d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb
 li na adresu e-pošte:klub@sportina.hr. Kao i drugi pojedinci, članovi se sa svojim pitanjima i zahtjevima mogu obraćati izravno ovlaštenoj osobi radi zaštite osobnih podataka kod administratora.

Više informacija o obradi osobnih podataka kod administratora možete pronaći u Informacijama za pojedince Sportina d.o.o., objavljenima na internetskoj stranici http://www.sportina-club.com, na poveznici http://www.sportina-club.com/hr/Informacije_za_ispitnike/.
 

6. UTVRĐIVANJE BONITETNOGA RAZREDA ČLANA

Kada član kupi kod jedne od tvrtki iz Sportina Group (iz članka 1. ovih Općih uvjeta), informacije o kupnji unose se u središnju bazu podataka o kupnji članova koju vodi administrator, a istovremeno se ti podaci pohranjuju i u društvu Sportine Group, gdje je član izvršio kupnju.

Kod svake kupnje podaci o članu u središnjoj bazi obrađuju se u svrhu utvrđivanja bonitetnog razreda - provjeravanja postoji li i koja pogodnost kod  određene kupovine pripada članu, ovisno o obavljenim kupnovinama u prethodnom razdoblju. Podaci o bonitetnem razredu su nakon unosa podataka o kupnji dostavljeni tvrtki u Sportina Group, gdje član obavlja kupnju, u svrhu  davanja pogodnosti - obračuna popusta.

Kod obrade osobnih podataka koji se odnose na kupnju članova putem kartice pogodnosti, u svrhu određivanja bonitetnog razreda i primjene pogodnosti, tvrtke u Sportina Group smatraju se zajedničkim upraviteljima (članak 26. Opće uredbe). Osobni podaci o kupnji članova i primjeni pogodnosti upisuju se u središnju bazu podataka; svaka tvrtka ih obrađuje u svrhu ostvarivanja prava članova, a istodobno osobne podatke članova koji su obavili kupnju kod nje obrađuje i u svrhu vlastite statistike i analize svojih prodajnih strategija i planiranje novih (članak 6/I, točka f) Opće uredbe).

Budući da Sportina Group posluje u nekoliko država, od kojih se neke smatraju, u smislu Opće uredbe, tzv. treće države (države koje nisu članice Europske unije ili dio Europskog gospodarskog prostora); kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, kod ostvarivanja prava članova, njegovi osobni podaci koji su potrebni za utvrđivanje bonitetnog razreda i ostvarivanje pogodonosti prenose se u te države.   Iznos je potreban za provođenje prava članstva. U smislu Opće uredbe, dopušten je prema članku 49/I,  točke b) Opće uredbe.

Tvrtke u Sportina Group u odnosu na osobne podatke osigurat će istu razinu sigurnosti kao administrator - Sportina d.o.o.; odnosno u skladu sa zahtjevima Opće uredbe, bez obzira na to imaju li sjedište u državama članicama Europske unije ili u državama koje se smatraju tzv. treće države.

7. VRSTE POGODNOSTI

Član primjenjuje pogodnosti korištenjem kartice prilikom kupnje u tvrtkama u skupini Sportina Group, gdje se zbrajaju vrijednosti obavljenih kupnji. Bonitetno razdoblje u kojem se zbrajaju vrijednosti kupnje, ograničeno je na jednu godinu odnsono od 1. siječnja do 31. prosinca. Bonitetni razred člana utvrđuje se za proteklo bonitetno razdoblje. 

Pogodnost (iznos popusta) priznaje se članu u odnosu na postignuti bonitetni razred i nijenja se prema vrijednosti kupnje člana u pojedinom bonitetnom razdoblju.

Bonitetni razredi kluba Sportina Group

Bonitetni razred

Ukupna vrijednost kupnje u bonitetnom razdoblju u €

Iznos popusta

1.

od 0 do 99,99 €

0 %

2.

od 100,00 do 299,99 €

3 %

3.

od 300,00 do 499,99 €

5 %

4.

od 500,00 do 749,99 €

7 %

5.

od 750,00 do 999,99 €

9 %

6.

od 1.000,00 do 2.499,99 €

11 %

7.

od 2.500,00 do 4.999,99 €

15 %

8.

iznad 5.000,00 €

20 %

 

Vrijednost kupnje koju član izvrši u tvrtki Sportina Group u domaćoj valuti, osim EUR-a, pretvara se u EUR-e u trenutku unosa podataka u središnju bazu bodataka, prema tečaju Banke Slovenije na dan obavljene kupnje.

Dodatne pogodnosti

Član kluba može se prijaviti za primanje redovnih novosti (Newsletter) o prodajnom programu tvrtki u Sportina Group, kao i za novosti (Newsletter) s ponudama poslovnih partnera tvrtki u Sportina Group te za primanje posebno prilagođenih ponuda.

Član se svojom voljom naručuje na primanje odabranog Newslettera i dopušta korištenje adrese svoje e-pošte u svrhu slanja.

Prilagođena ponuda za člana oblikovana je na temelju podataka o članstvu u klubu (osobno ime, prebivalište, spol, datum rođenja, broj kartice, poslovnica u kojoj ste ispunili prijavnicu), podataka o obavljenim kupnjama s članskom karticom i utvrđenih pogodnosti (datum i vrijednost kupnje, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što je tip proizvoda, robna skupina, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, prodavaonica kupnje,  prodavatelj, oznaka blagajne) i podataka o vašim interesima prikupljenim analitičkim kolačićima prilikom posjete internetske stranice Sportina group, koristeći brojeve mobilnih telefona članova (u svrhu slanja SMS/MMS poruka) i e-pošte. Takva ponuda bit će oblikovana i poslana članu samo na temelju njegovog pristanka na obradu navedenih osobnih podataka za tu svrhu.

Opće obavijesti o dodatnim pogodnostima za članove mogu se objaviti i na internetskom portalu www.sportina-club.com.

8. PRAVILA KORIŠTENJA KARTICE POGODNOSTI SPORTINA GROUP   

Član koji prilikom kupnje želi koristiti karticu pogodnosti, dužan ju je prije plaćanja odabrane robe predočiti na prodajnom mjestu, na blagajni kupnje. Naknadni upis obavljene kupnje u središnju bazu podataka nije moguć, također nije niti nakon obavljenog plaćanja moguće primijeniti pogodnosti - popuste.

Bez predočenja kartice na samom prodajnom mjestu, na blagajni kupnje, također je nemoguće primijeniti dodatne pogodnosti za članove.

Korištenjem kartice ne mogu se iskoristiti pogodnosti tijekom sezonske rasprodaje i za proizvoda koji su u akciji. Popusti se međusobno ne zbrajaju. Vrijednost kupljenih sniženih proizvoda, kao i sve ostale kupnje, uključuje se u iznos kupovina na kartici u svrhu utvrđivanja bonitetnog razreda.

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili više sile koja otežava rad računalnog sustava koji podržava rad kartice pogodnosti odnosno obrade osobnih podataka u svrhu evidentiranja kupnje i primjene pogodnosti, Sportina d.o.o. imatelju kartice pogodnosti za period poremećaja sustava ne osigurava naknadni upis kupnje i/ili primjenu pogodnosti s karticom pogodnosti Sportina Group.   Sportina d.o.o. i druge tvrtke iz Sportina Group nisu odgovorne za moguću štetu koja bi mogla nastati za imatelja kartice zbog mogućih tehničkih poteškoća i više sile koji otežavaju rad računalnog sustava - podršku kartice pogodnosti Sportina Group.

9. ZAMJENA KARTICE

Član će odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice putem pošte neposredno na sjedište izdavatelja, tvrtku Sportina d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, telefonski na 080 13 13 ili na adresu e-pošte klub@sportina.si. Izdavatelj će mu na adresu prebivališta poslati novu najkasnije unutar 90 dana nakon primitka zahtjeva.  Sve pogodnosti od izgubljene ili ukradene kartice prenose se na novu karticu. Stara kartica blokirat će se odmah nakon primitka obavijesti o njezinom gubitku ili krađi. Članovi kluba Sportina Group mogu dobiti sve informacije vezane uz klub na besplatan telefonski broj 080 13 13.

Ako je kartica pogodnosti Sportina Group imatelju ukradena, izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti od strane trećih osoba.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti Sportina Group vrijedi sve do pisanog otkazivanja izdavatelja odnosno za cijelo vrijeme članstva imatelja u klubu lojalnosti Sportina Group. Članom kluba lojalnosti Sportina Group može se postati bilo kada, s pisanom izjavom koja se pošalje poštom u sjedište izdavatelja Alpska cesta 43, 4248 Lesce ili putem elektroničke pošte na adresu klub@sportina.si, a slobodnom voljom za istupanje iz kluba – prestaje članstvo. 

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu lojalnosti Sportina Group prestaje na dan nakon što Sportina d.o.o. primi izjavu o izlasku. Ukoliko na taj dan na kartici postoje moguće neiskorištene pogodnosti, smatra se da ih je član izlaskom otkazao, a može ih ostvariti od trenutka predavanja izjave o izlasku (istupanju) do sljedećeg dana nakon što ju primi Sportina d.o.o.

Izdavatelj može poništiti karticu ako je od zadnje kupnje člana s karticom prošlo više od dvije godine. Izdavatelj nije dužan obavijestiti člana o poništenju kartice.

Administrator će čuvati osobne podatke bivšega člana još pet godina nakon isteka članstva. 

11. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA NA PORTALU

Internetski portal www.sportina-club.com je ulazna točka na kojoj članovi kluba Sportina Group mogu pristupiti svojim osobnim podacima: stanju na kartici (iznosu kupnje u bonitetnom razdoblju), bonitenom razredu i kratkoročnim pogodnostima, a istovremeno izvršiti potrebne korekcije odnosno  promjene svojih osobnih podataka iz pristupne izjave (osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta).

Prilikom mijenjanja osobnih podataka člana, kao što su osobno ime, adresa, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, država prebivališta, član je o tome dužan obavijestiti administratora u roku od 30 dana redovitom poštom na adresu Sportina, d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb ili putem e-pošte na adresu klub@sportina.si.    

Pristup osobnim podacima člana na portalu www.sportina-club.com omogućen je prilikom aktivacije računa s adresom e-pošte koju je član naveo u pristupnoj izjavi kod učlanjenja u klub i lozinkom koju korisnik dobiva nakon uspješne aktivacije računa putem interneta.

Član osigurava da je administratoru proslijedio osobne podatke koji su točni i obvezuje se da će mu javljati potrebne korekcije i promjene u roku i na način određen ovim Općim uvjetima. U slučaju pogrešaka nastalih zbog netočnih podataka, Sportina d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla po toj osnovi nastati za člana.

12. OBJAVA OPĆIH UVJETA

Ti Opći uvjeti primjenjuju se od dana objave na internetskoj stranici www.sportina-club.com.

Izdavatelj zadržava pravo mijenjanja ovih općih uvjeta, uključujući otkazivanje Sportina Group. Sve promjene se javno objavljuju na mrežnoj stranici www.sportina-club.com i primjenjuju od dana takve mrežne objave. Članovi se o promjeni obavještavaju putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon objavljenih promjena, smatra se da je s njima suglasan.

 

Datum: 23. 5. 2018

Ostani u kontaktu

Uz trendove i ekskluzivne promocije

Učlani se Registriraj se

O klubu