SI ŽELIŠ?

...DA SE SPOZNAMO

Obrazec

ZA PRIJAVO

Dano privolitev lahko v času enoletne hrambe kadarkoli prekličete, tako da svojo voljo pisno izrazite po e-pošti na naslov: zaposlitev@sportina.si ali pisno na naslov: Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce.

Več o obdelavi osebnih podatkov v Sportini Bled d.o.o., o načinu uveljavljanja pravic, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov idr, lahko preberete v informacijah za posameznike Sportine Bled d.o.o. na spletni strani: http://sportina.group/home/informacije-za-posameznike.