DA LI ŽELIŠ?

 ... DA ZABLISTAŠ

svi

POSLOVI

Biće nam drago da primimo vaš CV, iako trenutno nema otvorenih pozicija.

 

Pošaljite biografiju na email: info@sportina.me

 

Slanjem CV-a potvrđujete da pristajete na obradu vaših ličnih podataka.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

 

Pročitate Informacije o obradi ličnih podataka za kandidate za potrebe procesa zaposlenja. Taj proces može da uključuje pregled vaših prijava i biografija, razgovore, referentne preglede i obaveštavanje o novim slobodnim radnim mestima na osnovu Vašeg profila. Davanjem saglasnosti takođe dozvoljavate, da Vaši podaci budu dostupni ovlašćenim licima u kadrovskim službama svih ćerka kompanija Sportina Group ali najduže za period od godinu dana posle završetka procesa selekcije.

Saglasnost možete u periodu jednogodišnjeg čuvanja u bilo kojem trenutku da povučete, tako što ćete nas o tome pismeno obavijestiti elektronskom poštom na adresu info@sportina.me ili poštom na adresu Sportina d.o.o., Cetinjski put bb , Podgorica.

Više informacija o obradi ličnih podataka u kompaniji Sportina d.o.o., načinu ostvarivanja prava, ovlašćenoj osobi zaduženoj za zaštitu ličnih podataka i drugim povezanim temama, možete naći u informacijama za pojedince Sportine d.o.o. na adresi http://sportina.group/sr/sportina-group/informacije-za-pojedine-osobe